Beton z Gruszki Koszalin

Beton towarowy (Beton z gruszki). Jest to produkt stabilny jakościowo. Może być dostarczony na budowę w dużych ilościach gruszka o pojemności 8m3 i w krótkim czasie...

Fundamenty Koszalin

Fundamenty domu to podstawa budynku - są pierwszym i jednocześnie najważniejszym elementem jego budowy. Głównym zadaniem fundamentów jest zapewnienie stabilności domu oraz zabezpieczenie go przed nierównomiernym osiadaniem...

Beton Towarowy

Beton B15 czyli C12/15 stosuje się zarówno w budownictwie mieszkaniowym jak i niemieszkaniowym. Można go stosować na: fundamenty (stopy, ławy, płyty fundamentowe), ściany, słupy, posadzki, stropy, wieńce, nadproża oraz schody. Często też jest stosowany jako podbudowa.

Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa

Beton B20 czyli C16/20 powszechnie się stosuje zarówno w budownictwie mieszkaniowym, niemieszkaniowym jak i inżynieryjnym. Można go stosować na: fundamenty( stopy, ławy, płyty fundamentowe), ściany, słupy, posadzki, stropy, wieńce, nadproża oraz schody.

Wytrzymałość na ściskanie 20 MPa

Beton B25 czyli C20/25 powszechnie się stosuje zarówno w budownictwie mieszkaniowym, niemieszkaniowym jak i inżynieryjnym. Można go stosować na: fundamenty( stopy, ławy, płyty fundamentowe), ściany, słupy, posadzki, stropy, wieńce, nadproża oraz schody.

Wytrzymałość na ściskanie 25 MPa

Beton B30 czyli C25/30 powszechnie się stosuje zarówno w budownictwie mieszkaniowym, nie mieszkaniowym jak i inżynieryjnym. Można go stosować na: fundamenty( stopy, ławy, płyty fundamentowe), ściany, słupy, posadzki, stropy, wieńce, nadproża oraz schody.

Wytrzymałość na ściskanie 30 MPa